Film & TV

Netflix har inlett tester på streaming-abonnemang till telefoner

För dig som inte tittar i soffan

Net­flix har nu inlett tester med utval­da kun­der där man erb­jud­er ett Net­flix-abon­ne­mang till ned­satt pris — med den lil­la hak­en att du enbart kan se mate­ri­alet på en tele­fon eller surf­plat­ta.

Abon­ne­manget kostar unge­fär hälften mot vad deras nuvarande abon­ne­mang lig­ger på, och i juni gick Net­flix ut och med­de­lade att 60 pro­cent av deras kun­der öpp­nar Net­flix på sin tele­fon minst en gång i månaden och ser en film eller ett avs­nitt av en serie.

Om det­ta blir verk­lighet åter­står att se och frå­gan är hur mån­ga som kan stil­la sin Net­flix-törst enbart på sina hand­håll­na enheter.

Brukar du kol­la på Net­flix på din iPad eller iPhone? Skriv gär­na bland våra kom­mentar­er!

Via The Verge

Kommentarer