Apple

Nu är den publika betan av iOS och iPadOS tillgänglig

Så här gör du för att installera den

Från och med idag går det att installera betaver­sio­nen av iOS 14 och iPa­dOS 14 även för de som inte är reg­istr­erade utveck­lare.

Inga all­varli­ga bug­gar har rap­porter­ats men man bör ändå vara med­veten om risken att sådana kan finnas innan man installer­ar den på sin primära enhet.

Själv är jag inte mer för­nuftig än att jag omedel­bums tryck­te in betan både på min iPhone och iPad Pro. Än så länge har det var­it en trevlig och bug­gfri upplevelse.

Vill du installera iOS 14 så är det busenkelt. Självk­lart bör du se till så att all data är säk­er­het­skopier­ad innan du bör­jar.

  • Besök Apples por­tal för betamjuk­vara från Safari på enheten du vill upp­gradera.
  • Reg­istr­era dig eller log­ga in.
  • Tryck på det oper­a­tivsys­tem du vill installera.
  • Tryck på ”enroll your device”.
  • Tryck på ”Down­load pro­file” och sedan god­känn.
  • Gå till inställ­ningar och tryck där det står ”Pro­fil ned­lad­dad” och installera den.
  • Nu hit­tar du instal­la­tio­nen som en van­lig upp­da­ter­ing under Pro­gramup­p­da­ter­ing i Inställ­ningar.

Här kan du läsa mer om nyheter­na i iOS 14.

Kommentarer