Nyheter

Nu kan alla prova Adobe Lightroom 5

Lightroom ikon

Drygt ett år efter att Adobe lanser­ade den fjärde ver­sio­nen av deras bild­be­han­dling­spro­gram Pho­to­shop Light­room släp­per nu före­taget en förs­ta pub­lik betaver­sion av kom­mande Light­room 5. Betaver­sio­nen är till­gäng­lig från och med nu och fram till sista juni i år och kan lad­das ned gratis från Adobe Labs.

Nyheter i ver­sion 5 är bland annat en ny förhandsvis­nin­gen där du kan redi­g­era en bild utan att direkt mod­i­fiera själ­va RAW-filen, vilket ska vara snäl­lare mot din datorn pre­stan­da och antagli­gen ock­så spara en hel del hård­diskutrymme om du är en flit­ig bildredigerare.

Advanced Healing Brush

En ny “Advanced Heal­ing Brush” (lagn­ingspensel) finns nu ock­så att till­gå för att trol­la bort oön­skade objekt från bilder. För att enklare se dig­i­talis­er­ade fläckar från kam­er­alin­sen finns ock­så ett nytt kon­trastrikt vis­ningsläge som gör det enklare att upp­täc­ka sådana fläckar. En Adobe-gener­erad exem­pel­bild ser du här nedan, följt av en genomgång i ett videoklipp:

LR5Beta - lagningspensel

[youtube id=s2xNLS0KjcY]

Upright Tool

En annan smidig funk­tion är nya “Upright Tool” som automa­tiskt kor­rig­er­ar per­spek­tiv i bilder genom analy­sera att räta ut horison­ter och förvrid­na objekt med key­stone-effekt. Exem­pel­bild och videok­lipp här nedan:

LR5Beta - Upright

[youtube id=x4-V2hLgf7Q]

Du kan läsa mer om Light­room 5 på Adobes Pho­to­shop-blogg. Den skarpa ver­sio­nen av den­na nya ver­sion av Light­room kom­mer enligt Adobe lanseras “senare i år”.

KÄLLA: ADOBE

Kommentarer