Android

Nu kan du få dina Huawei-prylar lagade i Stockholm

HUA MIG! Trasig teknik är inte kul

Huawei har slag­it upp por­tar­na till sin förs­ta sven­s­ka ser­vice­bu­tik. Belä­gen på Sankt Eriks­gatan 105 i Stock­holm.

På Sankt Eriks­gatan i stock­holm kan du nu få hjälp med repa­ra­tioner av dina Huawei-pro­duk­ter, även instal­la­tion­shjälp och sup­port. Dessu­tom finns de senaste pro­duk­ter­na på plats som du kan köpa direkt över disk. Just nu erb­juds även skärm­sky­dd och bak­teriell rengöring för att hål­la dig säk­er i dessa tider. Butiken är en del av Huaweis ser­vice­sat­sning som även består av en sup­port-app i din tele­fon och tele­fon­sup­port på 08–512 555 55.

“Att kun­na erb­ju­da bra ser­vice för våra kun­der är oer­hört vik­tigt. Bra pro­duk­ter ska kom­plet­teras med bra sup­por­t­up­plevelse. Som ett tillägg till övri­ga tjän­ster öpp­nar vi där­för den här ser­vice­bu­tiken cen­tralt i Stock­holm så att man kan få snabb hjälp och repa­ra­tion vid behov” —  Patrik Lundin, Senior Cus­tomer Ser­vice Man­ag­er på Huaweis kon­sumen­tavdel­ning.

Huawei ser­vice­bu­tik, Sankt Eriks­gatan 105, 113 31 Stock­holm.
Öppet­tider måndag-fredag: 10:00 — 18:00, lördag: 11:00 — 15:00

Tele­fon och chat­sup­port.
öppet måndag till fredag mel­lan 09.00 och 18.00. Per­son­alen pratar sven­s­ka och engel­s­ka.

Via: Huawei Pressmed­de­lande.

Kommentarer