Hobby

Nu kan du spela Tintin på din smartphone

Pusseläventyr på iOS och Android

Idag släpps 5th Plan­et Games Tintin-spel på Apple App Store och Google Play. Per­fekt om du vill för­dri­va lite tid med Tintin och Kapten Had­dock.

Spelet är fram­taget till­sam­mans med pus­sel-gurun Moritz Voss som legat bakom suc­céer­na Can­dy Crush och Bub­ble Witch Saga. Det­ta är en spel i sam­ma pus­sel­tema vi sett tidi­gare där vi ska sam­man­föra tre klos­sar i sam­ma färg för att röja undan dem från spelpla­nen. Spel som visat sig högst beroen­de­framkallande. Vilket under­teck­nad försök­er hål­la sig ifrån men vi fick chansen att provspela spelet i beta-ver­sion. Visst ger den något att det är Tintin och karak­tär­erna vi kän­ner igen från vår barn­doms serieböck­er och filmer. Så är ni ett fan av Tintin och dessa pus­sel­spel så är det inget att tve­ka på.

Lad­da ner spelet på Apple App Store eller Google Play.

Kommentarer