Ljud & Bild

Nu kan du starta dina Google Home-enheter direkt via datorn

Möjligheterna är överväldigande!

Hög­ta­lare och Chrome­cast via Spo­ti­fy. Det tog sin tid men nu kan vi väl­ja Google Cast istäl­let för Spo­ti­fy Con­nect.

Vi har tidi­gare kun­nat styra en pågående spelses­sion via desk­top-ver­sio­nen av Spo­ti­fy med hjälp av Spo­ti­fy Con­nect. Men nu kom­mer ock­så möj­ligheten att direkt star­ta en cast från datorn till val­fri Google Home eller Chrome­cast-enhet.

Käl­la: 9to5google.

Kommentarer