Android

Ny grafisk profil och namn för Android

Inga mer kolhydrater

Förän­dringar­nas vin­der är inte för­bi och nu är det dags för Google att upp­dat­era Android-log­gan samt ändra principer­na för nam­n­givnin­gen av nya sys­tem.

Android blir nu i svart text men får huvudet av den lil­la Android även i log­gan. Bolaget har ock­så lyssnat på under­teck­nads enväldiga tjat om att limegrön är den vack­raste fär­gen på plan­eten och gör den lite mer självlysande, i brist på bät­tre ord.

Det nya färgschemat kom­mer slå igenom även i sys­temet och vil­ka färg­er som kom­bin­eras hit­tar ni i videon här:

 

https://youtube.com/watch?v=l2UDgpLz20M

Sam­tidigt rap­porter­ar Android Police om att med Android 10 så blir det inga mer god­sak­er ute på Googles gräs­mat­ta. Men väl siffror. Android 10 kom­mer kort och gott heta just Android 10 och även det kom­mer bli en staty.

Tack till Erik H!

 

Kommentarer