Nyheter

Ny IKEA TRÅDFRI produkt — för nätverket

Ett meshnätverk som täcker överallt

Eng­lish ver­sion below

IKEA stor­sat­sar på det smar­ta hem­met och nu verkar de plan­era för att släp­pa en signalförstärkare.

IKEAs smar­ta hem baseras på Zig­bee och ska­par ett eget mesh-nätverk. Men ibland kan det behö­vas lite hjälp för att nätver­ket ska kun­na täc­ka upp större ytor och då kom­mer en sig­nalförstärkare vara bra till hands.

Priset för en sig­nalförstärkare är €9,99

NEW IKEA TRÅDFRI PRODUCT — FOR THE NETWORK

IKEA is invest­ing heav­i­ly in the smart home and now they have the plans to release a sig­nal ampli­fi­er for their mesh network.

IKEA’s smart home is based on Zig­bee and cre­ates its own mesh net­work. But some­times the net­work can need help to cov­er big­ger areas, and in those cas­es a repeater could be useful.

The price for the repeater is €9.99

Kommentarer