Nyheter

Ny trailer för Bad Boys 3

Även kallad Bad Boys For Life

De två hård­kok­ta snu­tar­na Mike Lowrey (Will Smith) och Mar­cus Bur­nett (Mar­tin Lawrence) kom­mer ge sig ut en sista gång på vägar­na i en tred­je film, och nu har en ny trail­er letat sig ut på nätet.

 

Mar­cus Bur­nett is now a police inspec­tor and Mike Low­ery is in a midlife cri­sis. They unite again when an Alban­ian mer­ce­nary, whose broth­er they killed, promis­es them an impor­tant bonus.

 

Fil­men vän­tas ha pre­miär 17 jan­u­ari 2020.

 

IMDB

 

Kommentarer