Nyheter

Ny trailer för Netflix’s The Innocents

Net­flix har släppt en till trail­er för sin nya serie The Inno­cents som kom­mer finnas att strea­ma den 24:e augusti.

Serien hand­lar om June McDaniel som, från sin mam­mas släk­t­si­da, härstam­mar från ett släk­te män­niskor som kan skif­ta form. Hon ställs inför det svåra valet mel­lan att vara med sin pojkvän eller ta reda på mer om hennes mam­ma och sina nya “krafter”.

Det ser ut som att hela säsongen på sina 8 avs­nitt kom­mer släp­pas på direk­ten, för att sedan plö­jas igenom en ledig helg.

 

via Giz­mo­do

Kommentarer