Smarta Hem

Ny USB-hub från Aqara dyker upp

Hubben Aqara Hub E1 blir synlig i appen Xiaomi Home

Före­taget som tog Apple Home­K­it till mas­sor­na — Aqara har en ny hubb på gång. Frå­gan är hur mån­ga oli­ka hub­bar ett före­tag kan få ut på marknaden…

Kine­siska före­taget Aqara som med sin Aqara Hub och löjligt prisvär­da sen­sor­er tog Home­K­it-världen med storm har en ny hubb på gång. Ja, du läste rätt. Utöver Aqara Hub, Aqara Hub 1S, Aqara M2, Aqara P3 och Aqara G2H så har de nu en min­dre hubb på väg ut på mark­naden. Aqara Hub E1 är nam­net på den­na nya hubb som ser ut som en tra­di­tionell USB-stic­ka och sägs ha stöd för Apple Home­K­it. Sin vana tro­gen är det stöd för Zig­bee 3.0 som i de senaste hub­bar­na från Aqara.

Xiaomi Home Aqara Hub E1

Infor­ma­tio­nen om Aqara Hub E1 är än så länge knap­phändi­ga men Home­K­it News spekuler­ar i om den även är en kom­bin­er­ad wifi-exten­der för ditt nätverk vilket skulle kun­na vara en trevlig bonus. Skär­m­dumpar­na ovan vis­ar hur det ser ut i den kine­siska ver­sio­nen av appen Xiao­mi Home. Än så länge verkar inte den nya hubben lis­tas i Aqara Home-appen vilket ock­så kan innebära att det­ta är en vari­ant enbart för kine­siska mark­naden — vi får se vad som dyk­er upp framöver.

 

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer