Nyheter

Ny vikbar telefon som extraknäcker som ett smart armband

Fem vik från TLC

Alla tillverkare verkar ha minst en pro­to­typ av en vikbar tele­fon i dag. Hur tele­fon­er­na ska vikas och vad använd­ning­som­rå­de­na ska vara spre­tar stort mel­lan de oli­ka tillverkar­na. Nu har tillverkaren TLC kom­mit med ett kon­cept som är något annor­lun­da än vad vi tidi­gare sett. Tele­fo­nen extraknäck­er som arm­band, eller smartk­loc­ka, eller aktivitet­sarm­band, ja, vi vet inte rik­tigt vad vi ska kalla det. Men TLC ser ut att arbe­ta på hela fem oli­ka vikbara tele­fon­er var­av en är en som kan vika sig runt armen.

Enligt CNET så är alla fem tele­fon­er­na i pro­duk­tion och enligt The Verge så kom­mer TLC visa upp mer under Mobile World Con­gress i Barcelona näs­ta vec­ka.

Leno­vo har tidi­gare visat upp en kon­ceptvideo på en tele­fon som gick att använ­da som arm­band, även om skämtet i videon är någon kringe.

https://youtu.be/JsrNtMFtk60

Idén i sig är inte ny, redan för 12 år sedan fick vi se en kon­ceptvideo på en ”Nokia 888” som ändrade funk­tion från tele­fon till arm­band.

https://youtu.be/D3dF44XtHek

Via:The Verge

 

Kommentarer