Film & TV

Nya animerade actionserier från Netflix

Altered Carbon & Pacific Rim mfl

Net­flix fort­sät­ter sat­sa på ani­mer­ade filmer och serier för en lite vuxnare pub­lik. Bland andra kom­mer man bör­ja pro­duc­era Altered Car­bon & Pacif­ic Rim.

Den först­näm­n­da baseras på den egna Net­flix-serien med sam­ma namn som i sin tur är baser­ad på en nov­ell medan Pacif­ic Rim härhör från de två filmer­na var­av den ena var rätt ok och del två vill vi mest glöm­ma.

Altered Car­bon kom­mer ock­så till­ba­ka i mer real­is­tisk ver­sion i framti­den men då utan Joel Kin­na­man.

Via: Dead­line.

Kommentarer