Apple

Nya bevis på att AirTags är på gång

En URL i Safari avslöjar lite hur det kommer se ut

Nu har det kom­mit ännu ett teck­en på att utveck­lin­gen av AirTags fort­skrid­er.

Ryk­ter­na om AirTags har cirkuler­at länge och bevisen att dom är på gång har var­it mån­ga. Prylen som skall hjäl­pa oss att hit­ta sak­er vi tap­pat bort. Genom att skri­va in “findmy://items” i Safari kom­mer man till Hit­ta-appen där man kan se hur en del av gränss­nit­tet kom­mer se ut. Det har ju länge ryk­tats om att Apple är på gång med en utmanare till Tile och mån­ga trodde att den skulle släp­pas redan i hös­tas för­ra året. En anled­ning till förs­enin­gen kan myck­et väl vara pan­demin som pågår, det är helt enkelt inte läge rent mark­nads­föringsmäs­sigt att intro­duc­era AirTags.

Via. MacRu­mors

Kommentarer