Smarta Hem

Nya datum för Eve Cam nu officiellt

23 juni

Nu har vi fått ett datum för när Eve Cam kom­mer.

Eve camera

Vi har tidi­gare skriv­it om att den här Home­K­it-kom­pat­i­bla över­vakn­ingskam­er­an för hem­met skall ha fått en lanser­ings­da­tum och möj­lighet att förbestäl­la.

Idag skick­ade Eve ut ett pressmed­de­lande om att det nu går det att förbestäl­la den, priset är satt i dol­lars och är 149 sty­ck­en och lever­anser­na kom­mer att ske 23 juni.

Vad som gör Eves kam­era intresser­at är att den har möj­lighet till Apples Home Secure Video som låter alla med iCloud lagring även lagra över­vakn­ingskam­er­ans video på iCloud

Eve Camera

Beställ via Eves hem­si­da här

 

Kommentarer