Windows

Nya Huawei MateBook X är tunn, kraftfullt och alldeles alldeles… grön

Välkommen till en värld av Wi-Fi 6

Knappt har vi hun­nit dra ur bat­teri­et på Huawei Mate­Book X Pro innan det är dags för Nya Mate­Book X.

Att Mate­Book X Pro var en upp­dat­er­ad dator från för­ra året gjorde inget för vi älskade den ändå. Pro-mod­ellen var det när­maste vi kunde kom­ma en Mac­Book Pro 13″  i PC-världen medan det ser ut som att man försökt ge Mac­Book Air en match med Mate­Book X utan Pro som pre­sen­ter­ades idag.Huawei MateBook X

Och som den gör det, tjock­leken på den tjock­aste delen är 13.6 mm (Mac­Book Air för­lorar med sina 16,1 mm) och en vikt på ett kilo pre­cis medan Mac­Book Air väger in på 290 gram mer.

Huawei MateBook X

 

Nya Mate­Book X har sam­ma skärm­stor­lek som Pro-mod­ellen men har för­lorat en pro­cent när det kom­mer till den så kallade scr­ren-to-body-ratio — det vill säga hur myck­et skärm kon­tra kant det är. 90% i stäl­let för 91%. Upplös­nin­gen är den sam­ma och vis­ar fina 3000 x 2000 pixlar i 3:2‑formatet — ett for­mat som är så rätt i Win­dows-världen.

Huawei MateBook X

Mate­Book X är den förs­ta Huawei-datorn som är Wi-fi 6‑kompatibel (802.11ax på nördiska).

Färg­er­na är sil­ver och grönt men utöver det finns det ingen val­fri­het utan speci­fika­tion­er­na är sat­ta till Intel i5-10210u, 16GB DDR3-minne, 512GB och priset slu­tar på ca 17000 kr inklu­sive moms.

Huawei MateBook X

Styr­plat­tan är reko­rd­stor och utlo­vas vara något över det van­li­ga.

Bat­teri­et är på 42Wh och lad­das med 65 watt och den har totalt 3 USB-C-por­tar var­av en används för laddning.

Kommentarer