Nyheter

Nya Mac Pro kommer i december

Den efter­läng­tade nya Mac Pro-mod­ellen fick ikväll så slut­li­gen något så när ett släp­p­da­tum. Någon gång i decem­ber kan du köpa den för minst 27995 kro­nor.  Då är speci­fika­tio­nen 3,7 GHZ quad core, 12 GB ram två Fire­Pro D300-kort, 2 gb vram, 256 GB SSD.

Vill du slå på stort får du 3,5 GHz 6‑core-proces­sor samt 16 GB ram och ännu tyn­gre Fire­Pro-kort (D500) med 3 GB GGDR5-minne.

Övri­ga kon­fig­u­ra­tioner går ej ännu att se via Apple Store.

Övrig teknikporr

  • Intel Xeon E5
  • KÄRNOR 6, 8 12
  • 1866 MHZ DDR3-MINNE.
  • AMD Fire­Pro Graph­ics upp till 12 GB GDDR5 Vram som klarar hela tre 4k-skärmar.
  • Thun­der­bolt 2
  • Blue­tooth 4
  • 802.11 ac
  • Rör du datorn lyser sym­bol­er vid por­tar­na upp.
  • 12 deci­bel vilket gör den lika tyst som Mac mini

Nya Mac Pro kom­mer att mon­teras i USA något som Apple uppen­barli­gen är myck­et stol­ta över.


[dis­play-posts tag=”apple-event-22-okt-2013” image_size=”thumbnail” orderby=”date” posts_per_page=“10”]

Kommentarer