Hobby

Nyheterna i Adobes 2021-serie

Instruktionsvideos på 5 minuter

Adobe visade en helt del trevligt under Adobe Max-even­tet. Föru­tom inspirerande föreläs­ningar fick vi såk­lart nyheter­na i före­tagets serier.

Pho­to­shop bjud­er oss på nya funk­tion­er för att snyg­ga till våra self­ies och porträtt eller byta ut him­lar på våra natur­bilder. Illus­tra­tor gör det lättare att läg­ga text och for­mer i lin­je samt låter oss ändra färg på hela pro­jekt med några enkla knapp­tryck­ningar. Youtube-kon­tot Dan­sky går igenom dessa nya funk­tion­er på fem minut­er per pro­gram, där kan vi även se fler av 2021 nyheter­na och lära oss ett och annat via hans guider. Har vi Cre­ative Cloud Max är det bara att gå in och upp­dat­era pro­gram­men, om vi inte redan gjort det.

VI kan även se alla nya funk­tion­er på Adobes hem­si­da.

Via: Adobe och Dan­sky Youtube

Kommentarer