Nyheter

Officiella bilder på IKEA och Sonos gemensamma högtalare

SYMFONISK tar emot Red Dot Award

IKEA och Sonos har fått ta emot ett Red Dot Award för deras gemen­sam­ma hög­ta­lare SYMFONISK som kom­mer att lanseras i augusti.

Nu i april kom­mer hög­ta­laren att visas upp i Milano och som vi tidi­gare har skriv­it så ryk­tas hög­ta­laren kos­ta ca 1 100 kro­nor. Hög­ta­laren ska även ha sam­ma funk­tion­er som befintli­ga Sonos-hög­ta­lare och vi hop­pas att det­ta även inklud­er­ar Air­Play 2, Ama­zon’s Alexa och det kom­mande Google Assistant-stödet.

Eva-Maria Rön­negård, Design Man­ag­er på IKEA säger:

“We are both hap­py and proud that IKEA has received these Red Dot Awards. They not only put the spot­light on great IKEA prod­ucts, they also tell us that our design phi­los­o­phy, work­ing with Demo­c­ra­t­ic Design enables good design for the many peo­ple. Regard­less if it´s about design­ing a lamp, sofa, kitchen appli­ances, table or speak­er, we can accom­plish great design qual­i­ty and results when tak­ing form, func­tion, qual­i­ty, sus­tain­abil­i­ty and afford­abil­i­ty into consideration”

Käl­la: Red Dot

Kommentarer