Apple

Okänd iPhone dyker upp på Beats hemsida

Är det iPhone 12

Beats elek­tron­ics, eller Beats by Dr. Dre som det ock­så kallas, som köpts upp av Apple har i en av sina pro­duk­t­bilder en tele­fon som onek­li­gen ser ut som en iPhone

Det i sig är inget kon­stigt om det inte var så att iPho­nen på bilden inte ser ut som någon iPhone som finns. iPho­nen på bilder ser ut att stäm­ma överens med kon­cept­bilder­na och rit­ningar­na som tidi­ga läckt gäl­lande iPhone 12.

Utöver det nya form­språket med raka kan­ter så har volymk­nap­par­na fly­t­tat över på höger sida. Om det inte bara är en inklippt bak­grund på en spegelvänd bild.

via: face­book­grup­pen Apple­bub­blan

Käl­la: Beats

Kommentarer