Android

OnePlus 7T kommer i oktober

Med 90hz-skärm

Hösten är här och med det kom­mer den oblig­a­toriska T‑uppdateringen från One­Plus. Idag med­de­lade One­Plus att det sker den 10 okto­ber och att det kom­mer ge One­Plus 7T sam­ma 90 hz-skärm som finns i One­Plus 7 Pro. Om det blir någon One­Plus 7 Pro-upp­da­ter­ing eller om de båda 7‑telefonerna blir en och sam­ma 7T förtäl­jer inte his­to­rien men vi gis­sar på att One­Plus 7T Series bety­der mer än en.

Av någon anled­ning pre­sen­teras tele­fon­er­na redan den 26 sep­tem­ber i Indi­en och USA men det utlo­vas nyheter för oss i Europa när det väl är dags i okto­ber.

Är du sug­en på att åka till Lon­don och vara med där det hän­der kan du köpa bil­jet­ter via OnePlus.com annars så sänds det Live via YouTube.

https://youtu.be/QUq_GxsFQ7c

Kommentarer