Android

OnePlus Nord levererar men är inte nödvändigtvis det bästa budgetvalet

Men det bästa budgetvalet är OnePlus
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för OnePlus & Prisjakt

När även de bil­li­ga flag­gskeppsmo­bil­er­na lan­dar runt 10 000-kro­norsstreck­et får tillverkare som One­Plus tit­ta sig om efter bil­li­gare kom­po­nen­ter och med dem byg­gde de One­Plus Nord.

Men innan vi går in på hur det gick backar vi till nådens år 2014 och en liten upp­stickare vid namn One­Plus lanser­ade sin One­Plus One. En tele­fon som bara gick att köpa på nätet och bara om du hade en särskilt inbju­dan. Priset var endast 2500 kro­nor men det till trots fick du en av dåti­dens snab­baste proces­so­rarkitek­tur — Qual­comm Snap­drag­on 801. iPhone 6 från sam­ma år salufördes för cir­ka 6 400 kro­nor och Sam­sung Galaxy S5 unge­fär det sam­ma.

Året efter kom One­Plus Two och priset höjdes till runt 3 200 kro­nor och redan då kom tankar­na att de behövde en tele­fon i ett lägre pris­seg­ment. Fram kom One­Plus X som innehåll för­ra årets speci­fika­tion­er men med en bät­tre skärm, priset var i prin­cip det sam­ma, 2550 sven­s­ka riks­daler.

Men den blev aldrig en framgång och mel­lan 2016 till 2018 använ­des strate­gin att lansera en ny mod­ell var­je halvår och vi fick One­Plus 3, 3T, 5, 5T, 6 och så 6T. Vid var­je lanser­ing fick vi Qual­comms aktuel­la flag­gskepp­sproces­sor och var­je gång fick vi någon nyhet så som flerkam­era-sys­tem, ansik­t­si­genkän­ning, flärp, vat­ten­tå­lighet (dock ej IP-klass­ning) och nat­tfo­to. Priset på One­Plus 3 var cir­ka 3 700 kro­nor och för var­je ny mod­ell höjdes det sak­ta för att lan­da på 5 800 kro­nor för One­Plus 6T.

2019 ville man slå på stort och lanser­ade One­Plus 7 Pro med myck­et snabb typ av lagring vid namn UFS 3, ett bat­teri på hela 4000 mAh men fram­förallt en skärm på 90 Hz, vilket än idag ännu inte finns i någon iPhone. Vi slapp ock­så flär­pen till för­mån för en mekaniska kam­era som höjs upp från chas­sit när den behövs. Det­ta var inte bil­ligt och lanser­ing­spriset blev 7 700 kro­nor. Där­för släppte man för förs­ta gån­gen två mod­eller sam­tidigt och One­Plus 7, som i mångt och myck­et bara var en One­Plus 6T med ny proces­sor, salufördes för 6 200 kro­nor.

Det­ta upprepades ett halvår senare med One­Plus 7T (6 800 kr) och One­Plus 7T Pro (8 400 kr) och även i år med One­Plus 8 och One­Plus 8 Pro.

Men nu nådde man ock­så en pris­gräns för mobil­tele­fon­er som bara några år tidi­gare ansågs barockt. One­Plus 8 Pro kunde med nöd och näppe sko­hor­nas in 5 kro­nor söder om 10 000 kro­nor. Men då fick vi ock­så för förs­ta gån­gen en One­Plus-tele­fon med induk­tion­sladdning och offi­ciell IP 68-klass­ning men ock­så en 120 Hz-skärm som totalt sätt gjorde det­ta till den tele­fon som vi giv­it högst betyg.

OnePlus Nord

In kommer Nord

Som möjli­gen ett svar till de kri­tik­er som menar att One­Plus gått i från sin orig­i­nalidé eller att man vill ta mark­nad­sande­lar från Sam­sung och Xiao­mi som båda har mobil­tele­fon­er i det lägre mel­lanseg­mentet, eller en kom­bi­na­tion, kom­mer nu One­Plus Nord.

Om vi tit­tar på skär­men, bok­stavligt, ser vi en 90-hertz pan­el på 1080p vilket är det sam­ma som One­Plus 8. Fler likheter är kam­erasys­temet på bak­si­dan vilket bety­der 48 MP stan­dard­kam­era, en ultra­w­ide, en macro och en djupsen­sor. Inget tele­fo­to på någon av mod­eller­na med andra ord, inte heller trådlös laddning eller IP-klass­ning.

Här slu­tar likheter­na, bat­teri­et är något min­dre än One­Plus 8, 4115 mAh mot 4 300 mAh. One­Plus Nord har inte heller det snab­ba UFS 3‑lagringsminnet.

OnePlus 8 Vs OnePlus Nord

Däre­mot har One­Plus Nord en extra ultra­vid­vinkel-kam­era på fram­si­dan vilket fak­tiskt kan vara rätt använd­nings­bart när vi vill att de som mot­tar våra self­ies skall se var vi fak­tiskt befinner oss. Det gör att kam­er­ahålet på fram­si­dan är ovalt i stäl­let för en per­fekt cirkel.

Per­fekt är ock­så det fak­tum att de har kvar hård­varus­lid­ern för att sät­ta mobilen i vibra­tion respek­tive ljudlöst läge.

Färg och form

Där One­Plus 8 Inter­steller Glow kanske är den snyg­gaste tele­fo­nen på mark­naden har man valt ett oer­hört kon­stigt färgschema för One­Plus Nord. Utöver den klas­siskt mörk­gråa har man valt en färg som gör att vi skulle vil­ja kalla den One­Plus Nord “Polestar Edi­tion”. Fär­gen är i det när­maste iden­tiskt med den färg som Volvos rac­ingteam Polestar använde innan det varumär­ket gick och blev elbilsmärke. Fak­tum är att det gick att väl­ja fär­gen på en rad Vol­vo-bilar under en peri­od. Det var inte vack­ert på bilar­na och det är inte vack­ert på tele­fo­nen.

Volvo S60 Polestar, model year 2016

En Vol­vo S60 Polestar ute på hal is

I övrigt har den en platt fram­si­da i stäl­let för välvd som övri­ga One­Plus-mobil­er, det är vis­serli­gen trevligt. Den har ock­så något tjockare svar­ta kan­ter men inte så det stör.

OnePlus Nord VS OnePlus 8 Pro

One­Plus Nord till vän­ster, One­Plus 8 i mit­ten & One­Plus 8 Pro till höger.

Den stora kompromissen

Anled­nin­gen till att mobil­er bliv­it så dyra idag stavas Qual­comm samt 5G. Qual­comm Snap­drag­on 865 är den aktuel­la proces­so­rarkitek­turen i årets flag­gskeppsmo­bil­er och den är myck­et snabb, dessu­tom är den utveck­lad för 5G och den sägs allt­så vara myck­et dyr. Det verkar inte heller vara något alter­na­tiv att använ­da för­ra årets flag­gskepp utan lös­nin­gen för att få ner priset till i det­ta fal­l­et det hal­va är att använ­da Qual­comm Snap­drag­on 765G. För förs­ta gån­gen använ­der sig allt­så One­Plus av en proces­so­rarkitek­tur från mel­lanseg­mentet.

Förvänt­ningar­na var täm­li­gen låga efter att ha provat en mobil med föregån­garen från Qual­comm. Snap­drag­on 730G som sit­ter i Xiao­mi Mi Note 10 är näm­li­gen ingen jät­terolig sak. I alla fall inte när du går direkt från One­Plus 8 Pro till den.

Men fak­tum är att hastigheten på One­Plus Nord på pap­pret ser värre ut än i verk­ligheten. Pre­standamäs­sigt via test­pro­gram­met Geek­bench ham­nar vi någon­stans nere vid One­Plus 6 vid en kär­na och fak­tiskt en bit under i flerkärn­stestet.

Men 90 Hz-skär­men gör sitt och den känns helt ok att använ­da. OxygenOS är som bekant ock­så super­op­ti­mer­at.

OnePlus Nord

Valuta för pengarna

Med 8 GB ram och 128 GB utrymme kostar One­Plus Nord 4 600 kro­nor och för det är det en full­god tele­fon. Särskilt mot konkur­renter­na.

Men vi kan ändå inte säga att det är ett självk­lart One­Plus-köp. Vi har ju näm­li­gen den bril­jan­ta årgån­gen från 2019 och One­Plus 7T respek­tive One­Plus 7T Pro. För bara 6 000 kro­nor får vi en One­Plus 7T som slår Nord på alla plan föru­tom skär­mens upplös­ning som är den sam­ma. För 6 800 kro­nor får vi One­Plus 7T Pro och med det en skärm-upplös­ning på 1440 pixlar.

Sammanfattning

Är din bud­get max­i­malt runt 5000 kro­nor är det här ett givet köp, men om du sparar lite till får du bety­dligt mer genom att köpa någon av topp­mod­eller­na från för­ra året.

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 3/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 3/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 4/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

Teknikveckan rekommenderar

Plus

 • En One­Plus-tele­fon alla kan ha råd med.
 • Min­i­malt med extraap­par.
 • 90 Hz-skärm.
 • Hård­varus­lid­er för ljud.

Minus

 • Ingen tele­fo­tokam­era.
 • Tråki­ga färg­er.
 • Något långsam.

Övriga specifikationer

 • Pris: Från 4 600 kr (5 600 kr för vårt tes­tex). Se aktuellt pris hos Pris­jakt.
 • Färg: Blå (Blue Mar­ble) eller Grå (Gray Onyx).
 • Stor­lek: Höjd: 158,3 mm, Bredd: 73,3 mm, Tjock­lek: 8,2 mm
 • Vikt: 184 g
 • Skärm: 6,44 AMOLED med upplös­ning: 2400 x 1080 pixlar 408ppi
 • Proces­sor: Qual­comm Snap­drag­on  765G
 • Minne: 8GB eller 12 GB.
 • Utrymme: 128 eller 256 GB.
 • Bat­teri: 4300 mAh
 • Laddning: USB‑C med egen USB-A-baser­ad snab­bladdning­steknik som klarar upp till 30 W (5V/6A) via USB‑A till USB-C-kabel.

Kameraspecifikationer

 • Huvud­kam­era
  Sen­sor: Sony IMX586
  Megapixlar: 48
  Pix­el­stor­lek: 0,8 µm/48M; 1,6 µm (4 in 1)/12M
  Lin­skvalitet: 6P
  OIS: Ja
  EIS: Ja
  Blän­dare: f/1,75
 • Makrolins
  Megapixlar: 2
  Pix­el­stor­lek: 1,75µm
  Blän­dare: f/2,4
 • Ultra­vid­vinkellins
  Megapixlar: 8
  Blän­dare: f/2,25
  Syn­fält: 119°
 • Djupsen­sor
  Megapixlar: 5
  Blän­dare: f/2,4
 • Video
  1080 video i 30/60 fps, 4k 30fps
  Super slow motion: 1080p video i 240fps
  Inter­vall: 1080P,30fps, 4k 30fps
  Vide­o­redi­g­er­are
 • Främ­re kam­era
  Sen­sor: Sony IMX616
  Megapixlar: 32
  Pix­el­stor­lek: 0,8 µm/32M; 1,6 µm (4 in 1)/8M
  EIS: Ja
  Aut­o­fokus: Fast fokus
  Blän­dare: f/2,45
 • Främ­re Ultra­vid­vinkel
  Megapixlar: 8
  Blän­dare: f/2,45
  Syn­fält: 105°
 • Främ­re video
  4K video vid 30/60 fps
  1080p video vid 30/60 fps
  Inter­vall

Recen­sion­sex­em­pel från One­Plus.

Reklam: Köp One­Plus Nord hos Web­hallen.

Kommentarer