Android

Onleaks visar upp OnePlus 7T

Fin lösning på baksidan!

I maj släppte One­Plus sina tele­fon­er One­Plus 7 och One­Plus 7 Pro och nu bör­jar det när­ma sig lanser­ing av One­Plus 7T och 7T Pro.

Onleaks har återi­gen ska­p­at ett gäng ren­deringar baser­at på tidi­gare läck­or och vi måste säga att lös­nin­gen på bak­si­dan av tele­fo­nen är rätt trevlig. One­Plus ser ut att vil­ja vara med i kriget om bäst kam­era och tele­fo­nen kom­mer utrustad med tre linser på bak­si­dan, och det hela paketeras i en rund cirkel.

One­Plus förvän­tas visa upp 7T och 7T Pro i slutet av sep­tem­ber i sam­band med att deras förs­ta TV ska visas upp.

https://www.youtube.com/watch?v=o1MWVRBUD0c

Käl­la Price­ba­ba, via Twit­ter

 

Kommentarer