Smarta Hem

Onvis C3 HomeKit Secure Video kamera

Ytterligare en kamera är på väg ut på marknaden

Före­taget Onvis som än så länge inte är så välkän­da i Sverige har nu bör­jat ta förhands­beställ­ningar på sin nya inomhuskam­era som har stöd för Apple Home­K­it och Home­K­it Secure Video.

Kam­er­an går att bestäl­la direkt från före­tagets hem­si­da och ordi­nar­ie pris på kam­er­an är $89,99 vilket är näs­tan dubbelt så myck­et som de kom­mande kameror­na från Eufy. Det ser ut att gå att bestäl­la till EU vilket är bra i så fall om den inte dyk­er upp hos van­li­ga åter­försäl­jare (räk­na dock med tull och moms) och bör­jar lev­er­eras i slutet av juni. Onvis C3 funger­ar för både 2,4 samt 5 GHz frekvens­ban­det i ditt nätverk.

Tekniska speci­fika­tion­er för Onvis C3:

  • Lagring: iCloud ( Home­K­it Secure Video), MicroSD card (upp till 128 GB)
  • Upplös­ning: 1080p, 30fps X4
  • CMOS Sen­sor: IMX Starlight sen­sor, 2M pix­els
  • Wi-Fi: 5GHz och 2.4GHz, 802.11 b/g/n/ac
  • Tvåvägskom­mu­nika­tion
  • Betrak­t­ningsvinkel: 134°
  • Starlight Night Vision: Auto IR Cut
  • Strömkäl­la: 100–240VAC, 50/60Hz, 0.2A; Out­put 5.0VDC, 1.2A, Type C
  • Mått (WxDxH): 112x87x80mm
  • Arbet­stem­per­atur: 0 ℃ — 40 ℃

Onvis C3 är kanske inget under av design men men den gör säk­ert vad den ska. Blir det ett köp?

Beställ direkt från Onvis

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer