Apple

Öppningen av WWDC på 2 minuter

Här går det undan

Mis­sade du Apples öpp­n­ing av WWDC i måndags kan du nu se en sam­man­fat­tning av hela even­tet på två minut­er.

Som van­ligt en snygg och väl­gjord video när det hand­lar om Apple. Här vis­ar de med endel humor höjd­punk­ter­na från even­tet som de nya proces­sor­erna, snab­ba inblickar i de oli­ka oper­a­tivsys­te­men och såk­lart en hel del Ani­mo­ji.

Käl­la: Apples Youtube.

 

Kommentarer