Smarta Hem

Philips Hue-familjen har växt till sig

Med allt från nya lampor till smarta pluggar

Sig­ni­fy har visat upp en rad nya pro­duk­ter i sin Philips Hue-serie där vi bland annat får en smart plug och fil­a­ment­lam­por.

Först ut har vi tre fil­a­ment­lam­por som kom­mu­nicer­ar både via Blue­tooth och Zig­bee så det är inget krav att köpa deras hub. Lam­por­na ger ett varmt vitt ljus (2100 kelvin, 550 lumen) och är dimm­bara. Den tra­di­tionel­la A60 kostar 199 kro­nor, ST64 tube kostar 249 kro­nor och G93 Globe kostar 299 kro­nor.

Philips Hue har även visat upp en smart plug som du kan kop­pla in val­fri ”dum” pryl i och stän­ga av eller sät­ta på via appen, priset för den­na lig­ger på 299 kro­nor. Det har även kom­mit en upp­dat­er­ad Hue Go som nu har stöd för Blue­tooth och har bät­tre bat­ter­i­tid och den kom­mer i okto­ber och kom­mer kos­ta 799 kro­nor.

Philips Hue Go

 

Kommentarer