Smarta Hem

Philips Hue Play HDMI Sync Box blir lättare att hantera

Pro­duk­ten med längs­ta nam­net någon­sin, Philips Hue Play HDMI Sync Box, blir något mer lättare att kon­trollera. Först ut är möj­ligheten att använ­da en fjär­rkon­troll för att sät­ta på och stän­ga av box­en samt byta mel­lan HDMI-ingån­gar­na.

Tän­ka sig att den lil­la god­biten hade sin egen IR-sen­sor? Vi kan anta att det­ta var något som skulle funger­at redan vid release.

Vidare går det efter upp­da­terin­gen att använ­da rösten för att göra sam­ma sak, oavsett om du hänger med Google Assis­tant, Alexa eller Siri.

Tidi­gare var enda sät­tet att kon­trollera den via mobi­lap­pen.

Philips Hue Play HDMI Sync Box används för att få ambi­light på teves som inte har det inbyg­gt genom att läsa av bildsig­nalen från exter­na HDMI-enheter. Det bety­der att den endast funger­ar om du får bilden från en extern käl­la så som tvspel­skon­sol, Apple TV eller annan box, inte via tex Net­flix inbyg­gt på teven.

Se vår video där vi går igenom hur den funger­ar.

https://youtu.be/cnkO-BY4igc

 

Sam­tidigt lanseras ny ute­belysning i slutet av jan­u­ari:

 • Philips Hue Appear wall light — 1549 kr
 • ‘Philips Hue Attract wall light — 1549 kr
 • Philips Hue Lily XL spot light low-volt — 1549 kr
 • Philips Hue Res­onate wall light — 1549 kr
 • Philips Hue Day­lo wall light — 1249 kr
 • Philips Hue Impress wall light low-volt — 1399 kr
 • Philips Hue Cable + T‑part — 199 kr
 • Philips Hue 40W Pow­er Sup­ply — 449 kr

Philips_Hue_600X450_Porch_Scene4

Samt i april:

 • Philips Hue Nyro wall light — 1299 kr
 • Philips Hue Nyro pedestal — 1649 kr
 • Philips Hue 100W Pow­er Sup­ply — 749 kr

Kommentarer