Apple

Pixelmator är nu optimerat för nya iPad Pro

Och nya Apple Pencil

Den pop­ulära bil­dredi­ger­ingsap­pen Pix­el­ma­tor har idag släppt en upp­da­ter­ing med fokus på Apples senaste iPad Pro-mod­eller och Apple Pen­cil.

Nytt i upp­da­terin­gen är dels att UI:t är bät­tre opti­mer­at för nya iPad Pro, men även stöd för nya Apple Pen­cil har imple­menter­ats. Det bety­der att det nu går att dut­ta två gånger på Apple Pen­cil för att byta mel­lan oli­ka pen­nor, eller hop­pa mel­lan sudd och pen­na eller vad man nu kan tänkas vil­ja göra.

Så har du Pix­el­ma­tor så är det bara att bege dig till App Store och upp­dat­era appen och vill du läsa mer om Pix­el­ma­tor kan du klic­ka dig vidare här. 

Kommentarer