Podcast

Podd: Apples nästa stora innovation

Den är här fast vi inte vet det

I veck­ans avs­nitt djupdyk­er Thor och Mar­cus ner i Apples senaste pro­duk­ter iPhone 11, iPhone 11 Pro och vad som skil­jer de två åt, och är Always On på Apple Watch Series 5 nått att ha? Peter som annars hänger med grö­na gub­bar har ett och annat att hyl­la Apples nya strate­gi att sat­sa allt mer på tjän­ster och inte enbart hård­vara för. Apples kom­mande speltjänst får sig en skärskåd­ning och om vi tit­tar djup i kaffe­sumpen så har vi Apples näs­ta sto­ra inno­va­tion redan här. Det här och myck­et mer Apple i den­na veckas avs­nitt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer