Podcast

Podd: Det är inte ens fel att två träter

Det är sparkcyklarnas

Efter att Thor har skick­at en länk som lig­ger bakom betalväg­gar till Peter så utbry­ter ett vux­en­sam­tal mel­lan Thor och Peter om elsko­trar­nas framtid. Ingen läm­nas oberörd av hur tech­före­tag bör­jat med uthyrn­ing av Sveriges städer. Thor har ändrat stånd­punkt från att tyc­ka de är häfti­ga till att vara rosen­rasande kring hur allmän­nyt­tan får använ­das okon­troller­at av före­ta­gen. Peter på andra sidan hyl­lar förän­drin­gen av den urbana stadsmiljön och blickar mot en framtid med vägar för elsko­trar. Men under vilket paroll kan de två mötas? Lyssna på veck­ans avs­nitt för att få reda på det.


Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver! Det­ta avs­nitt är spon­srat av Devel­op­ers Bay som du kan läsa mer om här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer