Podcast

Podd: Nu får det vara slut på tekniklättjan

Men är det en roast eller en intervention?

Det råder delade meningar om Peter och Thor håller en roast eller en inter­ven­tion mot Mar­cus i den­na veckas avs­nitt gäl­lande hans iPad-använ­dande.

Mar­cus har även fil­mat en hel Youtube-film på Apples senaste till­skott iPhone 11 och iPhone 11 Pro Max och vi går igenom slutre­sul­tatet. Spo­ti­fy har även gett oss nytt hopp och vi går igenom deras senaste till­t­ag med höj­da kost­nad­er men ock­så nya funk­tion­er. Peter är näs­tan hem­ma, men tyvärr sät­ter Apple och Googles “Mex­i­can stand off” till det för hon­om.

https://www.youtube.com/watch?v=2280NcXvD‑o

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Kommentarer