Podcast

Podd: Skärmtid och Porrfilter

Om barnen själv får välja

Thor och Peter ger sig den­na vec­ka ut för att djupdy­ka i ämnen såsom skärmtid, por­rfil­ter och inter­net­beroende.

Kan den fria lib­er­ala håll­ning om barns använ­dande mäta sig mot den annars tidlösa skalan av hot och belöningar.

Som om det­ta inte var nog försök­er de två utrö­na vems som bär skuld i att världens bäs­ta tele­fon inte kom­mer få till­gång till Google Play Store, Huawei eller Don­ald Trump

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer