Podcast

Podd: Tänk på att Thor börjar bli gammal

äldst i skaran och först på klasslistan

Mar­cus är lyrisk inför Apples ännu inte pre­sen­ter­ade pro­duk­ter som vän­tas kom­ma 10 september. 

Thor läg­ger hela teknikveck­ans bud­get på begag­nade pro­duk­ter från Returhuset efter gla­da hejarop från Peter. Han har även köpt en dator som allde­les snart kom­mer kän­nas gam­mal och de tre går igenom hur man bäst gör för att installer om en dator från scratch. Peter ger sig på ett försö­ka reda ut om Apple Card har någon chans mot Coop kor­tet och andra kred­itko­rt på mark­naden och var­för Swish är så magiskt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver! Det­ta avs­nitt är spon­srat av Devel­op­ers Bay som du kan läsa mer om här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer