Android

Podd: The walled garden and a robot

Get ready to ruuuuuumble!

Lad­da vap­net, fixa till hjäl­men för Teknikveck­an beger sig ut i krig. Vi har två allier­ade, Thor och Mar­cus och sen rebellen Peter som i en kamp utan dess like ska kom­ma fram till om iOS eller Android är bäst.

Vi kom­mer att gå igenom integritet, säk­er­het och även snöa in oss på min­dre detal­jer som notis­hanter­ing och myck­et annat. Mis­sa inte den­na episka fight som förhopp­n­ingsvis inte slu­tar med att Teknikveck­an som en trio går i graven.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer