Apple

Polisen spårade upp rånare via Apple AirPods

Exakt hur gick DET till?

Under nat­ten sprang ett par våldsverkare runt i Göte­borg och rånade folk — det skulle de inte gjort.

Att spåra upp tju­var genom Hit­ta min iPhone-appen har numera bliv­it en mod­ern klas­sik­er men den här gån­gen sked­de det genom att förö­var­na tog per­so­n­ens Air­Pods.

Vi kan anta att de hade lärt sig att det är lätt för polisen att spåra en iPhone men tänk­te inte på att funk­tio­nen även finns för Air­Pods. I alla fall hjälpligt. Vi antar att rånar­na inte försvann så långt så att hör­lu­rar­na fort­farande hade blå­tand­skon­takt med rånof­frets tele­fon.

Polisen rek­om­mender­ar kort och gott alla att ha på spårn­ing på sina dig­i­ta­la enheter. Det har länge ryk­tats om att Apple skall införa något form av tag­gsys­tem vid namn AirTags så vi även kan få in våra övri­ga pryt­t­lar i appen, men än så länge har det inte mate­ri­alis­er­ats.

Via DN.se

Kommentarer