Smarta Hem

Pollenrapport kommer till Tado-appen

Och annan information om utomhusklimatet

Tado gör smar­ta ter­mostater som utöver att kon­trollera vår tem­per­atur nu ock­så kom­mer kun­na ge oss luftk­val­itén utomhus inklu­sive pol­len­rap­porter.

Det är ingen ny sen­sor som behövs köpas till utan det kom­mer in Tado-appen som en mol­ntjänst.

Tados app har du om du har en smart ter­mo­stat för din värmepan­na, ele­ment eller luftvärmepump. Vi vis­ar upp alla tre av dessa lös­ningar i videon här nedan.

https://youtu.be/OtHIkC2CuD8

Kommentarer