Samhälle

Posten kan komma allt mer sällan med nytt förslag

Är digitalt lösningen?

Svenska regeringen har tillsatt en utredning för att hitta lösningar på minskande brevintäkter.

Sedan år 2000 har den totala brevvolymen minskat med 47 procent och utvecklingen väntas fortsätta. Utredningen, ledd av Britt Bohlin, har föreslagit att dagens krav på två dagars brevutdelning ska ändras till tre dagar.

Det skulle innebär att 95 procent av breven måste komma fram inom tre dagar. Förslaget skulle innebära besparingar men är problematiskt för alla som får papperstidningen via brevbäraren, så en särskild lösning för tidningarna föreslås. Under presskonferens talar hon om att låta budfirmor stå för leveransen av tidningar, tidskrifter och andra leveranser som behöver komma fram snabbare än tre dagar. Ett annat förslag Bohlin har för hantera att posttjänsten inte kommer vara självförsörjande i framtiden är ett statsstöd.

Bohlin påpekar att grannländerna Norge och Danmark har både dyrare porto och längre tid för brevutdelning än vad Sverige har och kommer ha. Utredningen påbörjades på initiativ av den förra regeringen då intäkterna från porto inte kommer täcka kostnaderna om några år. Bohlin säger dock:

Sverige kommer att ha den bästa och billigaste posttjänsten av alla nordiska länder

Civilminister Erik Slottner (KD) har gett sig in det hela genom att han gett ett tilläggsdirektiv till utredningen genom att föreslå en skyldighet för både myndigheter och privatpersoner att använda digital post. Varje digitalt brev sparar nämligen tre hela kronor jämfört med ett pappersbrev.

Via: Expressen

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!