Film & TV

Premiären för Game of Thrones säsong 8 spikad

April, April

Sista och den avgörande säsongen av Game of Thrones har pre­miär i april näs­ta år. Det­ta med­de­lade HBO idag sam­tidigt som ovanstående trail­er gick online. Den innehåller emeller­tid inget nytt mate­r­i­al utan visade var diverse karak­tär­er har hit­tat på fram tills nu.

Är du pepp?

Kommentarer