Apple

Priset för RAM-uppgradering på MacBook Pro dubbleras

Apple har idag ökat priset med det dub­bla för RAM-upp­grader­ing vid beställ­ning av instegsmod­ellen Mac­Book Pro. Det kostar nu hela 2500 kr att få 16GB istäl­let för 8GB som är stan­dard.

Ett lite märk­ligt drag med tanke på att mod­ellen lanser­ades för min­dre än en månad sedan.

Via: MacRu­mors

Kommentarer