Apple

Provperioden för Apple TV+ förlängs

Fram till juli är det som gäller nu

Återi­gen för­länger Apple provpe­ri­o­den för deras streamingtjänst.

När Apple intro­duc­er­ade sin tjänst för serier, film och doku­men­tär­er i novem­ber 2019 var väl inte intres­set jättestort. Utbudet var magert och recen­sion­er­na från dom få jour­nal­is­ter som fått sig en förhand­stitt kunde var­it bät­tre. Det som gjorde att mån­ga ändå sig­nade upp var att man fick ett år gratis vid köp av ny iPhone, iPad, Apple TV eller Mac. Men när provpe­ri­o­den för­ra året var på väg att löpa ut för mån­ga med­de­lade Apple att den skulle för­län­gas till Feb­ru­ari 2021. Anled­nin­gen var pan­demin och att mån­ga pro­duk­tion­er var förse­nade och inte kunde släp­pas som plan­er­at. Nu verkar det som att ytterli­gare förs­eningar har upp­ståt och Apple valt att för­län­ga igen fram till Juli 2021.

Några serier som är väl vär­da att se är först och främst Ted Las­so. En komedis­erier med myck­et hjär­ta och värme. Även For All Mankind, The Morn­ing Show, Ser­vant och Tehran.

Via: 9to5mac

Kommentarer