Spel

PS Now får fler titlar och blir billigare

Runt 100 kronor månaden för streaming av Playstation-spel

Stream­ingtjän­sten för Playsta­tion, Playsta­tion Now, blir runt 50 kro­nor bil­li­gare per månad och lan­dar på runt hun­dralap­pen. Sam­tidigt kom­mer det fler och bät­tre spel till tjän­sten som fram­förallt innehåller äldre PS4-spel samt en rad kän­da och okän­da klas­sik­er från PS1, Ps2 och PS3.

De nya spe­len som går att strea­ma till din PS4 och PC samt lad­da hem till PS4:an är God of War, Grand Theft Auto V, Infa­mous Sec­ond Son och Unchart­ed 4: A Thief’s End. Dock kom­mer de bara fungera till och med jan­u­ari 2020. Men då lär vi ju hin­na spela klart dem.

PS Now skall inte blandas ihop med Playsta­tion Plus som är tjän­sten för att vi skall kun­na spela mul­ti­play­er på Playsta­tion och då ingår ock­så två eller flera gratis­spel var­je månad.

Sony hän­vis­ar till har­monis­er­ing med övri­ga stream­ingtjän­ster när de sänker priset.

Pris­er­na i Euro: EU: €9.99 per månad eller €24.99 per kvar­tal eller €59.99 per år.

Vårt förslag är att de bor­de baka ihop de båda tjän­ster­na till en och sam­ma.

https://youtu.be/-WrdGT1ppZ8

Prenu­mer­erar du på Playsta­tion Now? Kom­mentera gär­na i Bub­blan.

Via Playstas­tion Blog.

Kommentarer