Android

Qualcomm visar att 5G kan bli billigare och till en bredare publik

Varför nöja sig med 4G, när det finns 5G?

Idag har Qual­comm släppt nyheten om att de släp­per ett nytt chip i sin 7‑serie. Som har fått nam­net Qual­comm Snap­drag­on 750G.

Vad är nytt

Snap­drag­on 750G chip­pet kom­mer att stöd­ja mmWave and sub-6GHz 5G. Den kom­mer ock­så få en snab­bare CPU och GPU pre­stan­da mot deras tidi­gare 730G. Enligt Qual­comm själ­va ska chip­pet erb­ju­da 10% bät­tre grafik pre­stan­da och 20% bät­tre sys­tem dito. Chip­pet har även fått femte gen­er­a­tio­nens AI som letat sig ner från deras flag­gskepps chipp. AI används av t ex kam­er­an eller röst­styrn­ing. Men den­na gen­er­a­tion stöd­jer ock­så eko dämp­n­ing och brusre­duk­tion.

Ersätter

Snap­drag­on 750G är tänkt att ersät­ta 730G för att göra 5G till­gäng­ligt för en större mark­nad. Qual­comm låter med­dela att 750G kom­mer synas på mel­lan seg­mentets tele­fon­er i bör­jan av näs­ta år eller i slutet av 2020. Xiao­mi har redan gått ut med att de kom­mer ha att använ­da sig av SD 750G på minst en av sina tele­fon­er. Troli­gen blir det då i Xiaomis Mi 10T Lite, som kom­mer lanseras den 30 sep­tem­ber.

Specifikationer

 • Upp till 12GB LPDDR4x 2133MHz RAM
 • 120 Hz dis­play sup­port i full HD, 60 Hz dis­play sup­port in QHD
 • HDR10, HDR10+
 • Cor­tex A55-based CPU with two 2.2 GHz Kryo 570 high per­for­mance, six 1.8 GHz Kryo 570 pow­er-sav­ing cores
 • Qual­comm Snap­drag­on X52 5G modem
 • Qual­comm Adreno 619 GPU, OpenGL ES 3.2, Open­CL 2.0 FP
 • Vulkan 1.1, Direc­tX 12 sup­port
 • Sup­port for 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac Wave 2 x 2 MU-MIMO, Blue­tooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Bei­Dou, Galileo, dual fre­quen­cy GNSS, USB 3.1, USB‑C con­nec­tiv­i­ty
 • Qual­comm Quick Charge 4+ fast charg­ing sup­port
 • Hexa­gon Voice Assis­tant
 • 32 MP sin­gle / 16 MP dual and 192 MP sin­gle cam­era sup­port
 • Qual­comm Spec­tra 355L image pro­cess­ing proces­sor

Kommentarer