Nyheter

Queen och Super Smash Bros. Ultimate synkar perfekt

I wanna make a supersonic man out of you…

Att klip­pa ihop diverse videos med kän­da låtar bör­jar snart bli mer regel än undan­tag.

Då är det fan­tastiskt när allt bara synkar så snyg­gt.

https://youtu.be/d3aZSpGwDJ4

Mash­able

Kommentarer