Recensioner

Recension: Turtle Beach Recon 70 & Battle Buds

Använt på: PS4

Bra lurar höjer inte bara upplevelsen utan lär man sig kän­na sina hör­lu­rar så vet vi exakt vart fien­der­na är utan att behö­va se dem. Dessu­tom är det ju en bonus när adren­a­linet går i taket då en mitt i ful­laste krig kän­ner en hand på axeln för att sam­bon kom­mit hem utan att jag upp­täckt det för att lurar­na stängt ut allt annat onödigt ljud som t.ex. när räkningar dim­per ner på hall­mat­tan eller när brand­larmet går.

Så när vi såg i pake­tap­pen i mobilen att Tur­tle Beach skick­at två oli­ka lurar i fyrahun­drakro­nors-klassen så blev vi nyfik­na, hur bra skulle de egentli­gen hål­la mot det vi är vana vid?

Recon 70

Det vi gillar mest med dessa lurar är vik­ten. Väldigt lättvik­ti­ga, vilket såk­lart vid län­gre gam­ing-ses­sion­er är skönt för nack­en. Att de är så lättvik­ti­ga gör att själ­va känslan av pro­duk­ten, som är av mes­tadels plast, känns bil­lig och skör. Skulle vi tap­pa dem från en och en halv meter ner i gol­vet kan vi inte svära på att de skulle klara fal­l­et i leden mel­lan lurar­na och huvud­bygeln. Öronkud­dar­na är väl till­t­agna och skö­na och inte gjort i typ galon så en slip­per bli svet­tig och instängd som kan vara ett prob­lem med over ear-lurar.

Ljudet är helt okej och är abso­lut bät­tre än vi förvän­tas oss för ett par lurar som kostar runt 400 kro­nor. Vi har kört en hel del Firestorm i Bat­tle­field V (deras ver­sion av Bat­tle Roy­al). Och vi kan knap­past sträc­ka oss till att ljudet är fyl­ligt, men klart och fint, de vi har spelat med har hört oss tydligt i mick­en.

Det som är direkt neg­a­tivt med Recon 70 är för oss stor­leken. Jag är inte bara tjock­skallig, utan jag har ett gan­s­ka stort huvud och lurar­na känns gjor­da för en ung­dom. Efter­som de känns små så tryck­er de åt huvudet mer än mina andra lurar då bygeln inte är byg­gd för min vat­ten­mel­on till skalle vilket gjort att jag fått ont i huvudet efter län­gre ses­sion­er.

Har du ett småsyskon som gillar att spela kan jag rek­om­mendera att köpa dessa i present då det är bra pris för klart ljud. Är du en vux­en per­son som ska ha dem, får vi svårare att rek­om­mendera dem.

Battle Buds

Vi var väldigt nyfik­na på dessa då de har en mick­bom som du tryck­er i ena hörsnäck­an så du slip­per den rundup­p­ta­gande mick­en på volymkon­trollen. Dock hade vi prob­lem med dessa när vi spelade med andra då de fick eko på allt de sa vilket gjorde att de helt gick bort vid mul­ti­play­er. Bat­tle Buds sit­ter bra i örat, och det föl­jer med oli­ka stor­lekar på örongum­min, så det finns en pass­form för alla. Dock så står de ut från öro­nen lite så är du lite petig över att inte stic­ka ut från mäng­den så kanske du ska använ­da dem hem­ma och inte på språng.

Pre­cis som Recon 70 är ljud­bilden knap­past fyl­lig, men klar och fin. De pas­sar nog väldigt bra för en Switch-gamer on-the-go som gillar sin­gle­play­er­spel.

Av någon anled­ning står det på box­en att de är “built for Bat­tle Royale” och vi kan inte i vår vil­daste fan­tasi förstå var­för och vilken del av pro­duk­ten som läm­par sig bät­tre i det spel­läget, så vi avfär­dar det helt enkelt som ett mark­nads­föringstrick för att spel­läget just nu är pop­pis bland kid­sen.

Men är du en Switch-gamer som letar efter några hyf­sat bil­li­ga in-ear-lurar så är Bat­tle Buds ett bra köp.

Reklam: Köp Tur­tle Beach Recon 70 & Bat­tle Buds via CDON

 

Kommentarer