Recensioner

Recension: USB‑C Magnetic Charging

För Apple Watch

För Apple Watch använ­dar­na är det ett kon­stant gis­sel med att lad­da klock­an.

men vi har tag­it en titt på en pro­dukt som kan fören­kla livet något, i alla fall på resa och på job­bet.

Apple har valt att inte låta Apple Watch lad­das med alla andra Qi-pro­duk­ter på mark­naden utan har valt att det enbart ska vara på speciellt utval­da mag­netiska lad­dare. Allt som oftast hit­tar vi Light­ningslad­dar och USB‑C lad­dare vart vi än går och behöver inte oroa oss för att bli utan bat­teri. Men med Apple Watch är det annor­lun­da. En Apple Watch snit­tar 24h på en laddning och att alltid gå runt med en extra laddsladd för enbart den klock­an är något som de fles­ta helst vill slip­pa.

Före­taget Sat­e­chi som gjort sig kän­da för att tillver­ka kvalitet­spro­duk­ter till rim­li­ga pris­er som matchar våra Apple pro­duk­ter i både form­språk och färgval har nu gjort en liten liten lad­dare till Apple Watch. Det är en lad­dare som går att använ­da hem­mavid men är tänkt att få föl­ja med på resan eller till kon­toret.

Apple Watch charger

Den är inte myck­et större än själ­va lad­dplat­tan för Apple Watchen och har en USB‑C kon­takt i andra änden. Den är så pass liten att den skulle gå ner i mynt­fick­an på byx­or­na. Lad­daren är en cer­ti­fier­ad Apple Watch lad­dare och ger en viss stil som fak­tiskt är mer Apple än Apples egna lad­dare till Apple Watch.

Vi tog en resa och tes­tade hur väl den kom till använd­ning och visst gjorde den det. Laddnin­gen funger­ar pre­cis som van­ligt. Anti­n­gen får vi använ­da en USB‑C adapter direkt i väggen men direkt in i iPad Pro eller Mac­Book Pro funger­ar minst lika bra. Det enda vi upplever som bekym­m­er­samt är att den är så liten att vi stund­tals inte hit­tar den. Om det beror på svikande minne eller om den inte ännu fått en självk­lar plats i pack­nin­gen åter­står att se.

Apple Watch charger

 

Sammanfattning och betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5.
 • Funk­tion 4/5.
 • Design: 5/5.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5.
 • Instal­la­tion 5/5.

Total­be­tyg 4/5

Plus

 • Väldigt liten
 • Snygg och matchar våra andra Apple-enheter.
 • USB‑C.

Minus

 • Priset

 

Detaljer

 • Anslut­ning: USB‑C,
 • Färg­er: rymd­grå
 • Pris: 499 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer