Samhälle

Regeringen vill utreda skyldighet för privatpersoner att ha en digital brevlåda

Tvångsbrevlåda

Ett tilläggsdirektiv kan innebära att alla blir tvingade att ha en digital brevlåda.

Civilministern och statsrådet Erik Slottner i finansdepartementet har i samband med en utredning av åtgärder för överlevnaden för postleveranser gjort ett tilläggsdirektiv till utredningen.

Förslaget från kristdemokraten Slottner är att alla myndigheter ska vara skyldiga till att skicka brev digitalt och att mottagarna, bland annat det svenska folket, blir skyldiga att var och en ha en digital brevlåda.

Förslaget lyder “Regeringen vill utreda möjligheterna att införa en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för myndigheter, kommuner samt regioner att skicka digital post. Regeringen har därför gett Postfinansieringsutredningen ett tilläggsdirektiv för att utreda dessa frågor.”

Hur mycket förlorade intäkter det här betyder för den samhällsomfattande posttjänsten som grunduppdraget hade som mål att undersöka den osäkra ekonomiska framtiden för är inget som lyfts av Erik Slottner. På presskonferensen i dag stod både Erik Slottner och den särskilde utredaren Britt Bohlin och talade. Medan Bohlin presenterade lösningar som utdelning var tredje dag, statsstöd och tidningsutdelning med budfirmor framstår Slottners tilläggsdirektiv snarare som en del av problemet med posttjänstens självförsörjning på grund av de ständigt sinande intäkterna.

De olika punkterna Erik Slottner bestämt utredaren att se över är:
  • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för statliga myndigheter, kommuner och regioner att skicka säkra elektroniska försändelser till digitala brevlådor,
  • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för privatpersoner, enskilda näringsidkare och juridiska personer att ansluta sig till en digital brevlåda för att kunna ta emot säkra elektroniska försändelser från myndigheter,
  • utreda hur ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda en digital brevlåda kan utformas,
  • utreda om det finns behov av ett motsvarande undantag för vissa enskilda näringsidkare och juridiska personer, och hur detta i sådana fall bör utformas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!