Smarta Hem

Ring länkar ihop kamerorna

Med varandra
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Linked devices är nam­net på en ny funk­tion som Ring lanser­ar idag. Det gör att vi kan kop­pla ihop våra kameror så att de blir med­vet­na om varan­dra.

Vilket exem­pelvis bety­der att om en kam­era noter­ar rörelse så kan alla kameror slås på eller för den delen dess lam­por om sådana finns.

Ett exem­pel som ges är om ens Ring dör­rk­loc­ka ser något så kan det vara bra om ens eventuel­la kam­era i hallen bör­jar fil­ma sam­tidigt.

Linked devices bör­jar rul­las ut de kom­mande veck­o­r­na.

https://youtu.be/e6baTOXp4EA

[highlight]Annons: Köp Ring hos Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer