Nyheter

Roborock S5 missar nya funktioner

RoboWars

Xiaomis helt galet pop­ulära damm­sug­are Roborock har lanser­ats i Europa och mod­ellen het­er RoboRock S6.

Den nya mod­ellen har två funk­tion­er som länge var­it starkt efter­frå­gade hos Xiaomis använ­dare och det är rum­sup­pdel­ning och att kun­na damm­sug­aren kan reg­istr­era (kom­ma ihåg) två vån­ings­plan.

De här två funk­tion­er har sedan tidi­gare sagts kom­ma till den tidi­gare mod­ellen RoboRock S5. Nu har dock Roborock gått ut på sin face­book­si­da och med­de­lat att det inte kom­mer att hän­da inom en snar framtid.

Så för alla som har bråt­tom att få de senaste funk­tion­er­na så blir det att införskaf­fa en Roborock S6.

ProShop planer­ar att ha Roborock S6 i lager runt 20 maj och den går redan nu att köpa via deras hem­si­da för 6490kr. Spelar vån­ings­plan och rum­sup­pdel­ning ingen större roll så finns Roborock S5 hos Web­hallen för endast 4289kr just nu. Även CDON kör kam­panj men där är den slut­såld för när­varande.

Länkar­na är affil­i­atelänkar.

Kommentarer