Nyheter

RoboRock T6 lanserad — ny robotdammsugare från Xiaomi

Suck it up

Det var inte länge sedan vi plock­ade upp en Xiao­mi RoboRock S50 och kol­lade om det var något att ha. Nu har den trevli­ga damm­sug­aren fått sig en efter­föl­jare Xiao­mi RoboRock T6.

https://youtu.be/shmReygdpjE

Robot­damm­sug­are har bliv­it ett allt mer van­ligt inslag i de sven­s­ka hem­men och Xiaomis S50 har ham­nat högt upp på mån­ga av lis­tor­na och recen­sion­er­na runt om i världen.

Technical data: Comparison to the predecessors

RoboRock T6 Xiao­mi RoboRock Sweep One Xiao­mi Mi Robot
Suc­tion pow­er 2000 pa 2000 pa 1800 pa
Noise lev­el n.a. 65–67 dB 67 dB
Recharge­able bat­tery 5200 mAh 5200 mAh 5200 mAh
Dust chamber/water tank 0.5 l/ n.a. 0,48 l/0,48 l 0,42 l/no
Work­ing time 2.5 h 2.5 h 2.5 h
Weight 3.6 kg 3.5 kg 3.8 kg
Dimen­sions 35,3 x 35,0 x 9,6 cm 35,3 x 35,0 x 9,9 cm 34,5 x 34,5 x 9,6 cm
Incli­na­tions 25°, over 2 cm 20°, over 2 cm with larg­er tyres 15°, up to 2 cm
Fea­tures
 • Laser room mea­sure­ment
 • Room divi­sion (sin­gle and mul­ti-room clean­ing)
 • Card stor­age of sev­er­al floors
 • wipe func­tion
 • map­ping
 • Voice con­trol via Xiao­mi AI Speak­er
 • car­pet detec­tion
 • Laser room mea­sure­ment
 • room arrange­ment
 • wipe func­tion
 • Con­trol via Alexa and Google Home
 • car­pet detec­tion
 • Laser room mea­sure­ment
 • room arrange­ment
 • map­ping
 • car­pet detec­tion

Även om sug­kraften i den nya RoboRock är sam­ma som tidi­gare mod­ell så är den nya mod­ellen utrustad med ett inre som är kan göra en upp­da­ter­ing värd.

Den nya mod­ellen har möj­lighet att avgöra oli­ka rum och våningar.

Rum­men och våningar­na ska vara möjli­ga att stäl­la in efter oli­ka tid­punk­ter. Tillex­em­pel så kan köket stä­das efter frukost medan tv rum­met stä­das efter läg­gdags.

Utsi­dan är som sagt väldigt lik föregån­garen men enligt Chi­na Gad­gets så ska den nya mod­ellen vara bät­tre på att kom­ma över högre hin­der och ha utbyt­bart damm och våt­mopps­fil­ter och även något tystare än de tidi­gare mod­eller­na.

RoboRock T6 kom­mer från bör­jan fungera med Xiaomis rös­tas­sis­tent, om den kom­mer fungera med Alexa och Google Home vet vi inte än. Om den nya mod­ellen kan läg­gas till i Xiaomis Aqara gate­way för att sedan dyka upp i Apples Home­K­it är inte heller något som förmed­lats.

Via: Chi­na Gad­get

Kommentarer