Apple

Rykte: Apples event blir först i April

Och kommer innehålla en massa stjärnor

Enligt Reuters så planer­ar Apple ett event i April, likt då de lanser­ade Apple Watch och bjöd in alla sto­ra design­ers så är det den här gån­gen en strem­ingtjänst för Tv-och Films som ska lanseras och Apple har då bju­dit in flera av de sto­ra Hol­ly­wood­kändis­ar­na.

Apple sägs lansera sin egna stream­ingtjänst som en del i deras TVapp. Vis­sa ryk­ten säger att en del av mate­ri­alet kom­mer att vara till­gäng­ligt gratis på Appleen­heter, en del ryk­ten säger att det kom­mer kos­ta 9,99 dol­lar och innehål­la allt från Apples egna pro­duk­tion­er till mate­r­i­al från CBS Corp, Via­com Inc, Lions Gate Enter­tain­ment Corp’s Starz men ock­så HBO.

Apple har sägs ha lagt 2 mil­jarder dol­lar på eget mate­r­i­al i Hol­ly­wood och har knu­tit sto­ra namn till sig så som Oprah Win­frey och pla­nen är att lansera sin stream­ingtjänt glob­alt via deras egna TVapp. Andra namn som kom­mer dyka upp på Steve Jobs The­ater där even­tet sägs hål­las är J.J. Abrams och Jen­nifer Gar­ner, två sty­ck­en som arbe­tat till­sam­mans med Apples, och tidi­gare Bad Robots tv-serie My Glo­ry Was I Had Such Friends.

Käl­la: Reuters

Tidi­gare ryk­ten om ett event i mars: MacRu­mors

Kommentarer